paperblog

jueves, 3 de noviembre de 2011

Voor de Duitse lezers-1

In tijden van crisis als we moeten vasthouden aan dromen, dat is onze essentie, de sleutel tot wat we zullen worden indie reeds in een of andere manier. Enige tijd op de beeldende kunst, eerst als schilder en nu in het facet van grafisch ontwerp, audiovisuele productie en multi- media content. En, God het wil, in deze nobele taak, terwijl ik zal blijven om gezond te zijn. 

 Ik kon mijn leven verspilt mijn tijd aan tv-programma's die essentieel zijn voor het beleid, dit menigte ongelukkige hebben we te verduren ... Maar ik wil niet. In plaats daarvan veran- deren je leven en de wereld die Ik houd niet van als ik zie ze nu. Mijn werkwijze is de schep- ping. De kunst. Misschien op een dag dichter bij het ideale leven heb ik als een kunstenaar. Wanneer die dag komt, zal ik de eeuwigheid hebben bereikt, niet meer perteceré dit. Ondertussen, als christen, ik heb hier in balling- schap leven. 

 Dit was nooit een democratie. De massa's ook ziek, getraumatiseerd en kwaad. 

Beweren dat, na het slachten, mensen inzicht en wijsheid genoeg om te 'halen' bij de verkie- zingen wat het beste is hebben is enigszins dubieus. Gelukkig zijn sommige stemmen waren verhoogde tot een kennelijk onredelijke systeem dat de dominante bendes beloning ten kos- te van de lijdende mensen, die tot op heden, ze geconfronteerd met een werkloosheidsper-centage van vijf miljoen mensen en een schurk te veranderen diepgewortelde leider van het opportunisme en corruptie. Wetten moeten worden veranderd. Bevoegdheden moeten wor- den onderworpen aan externe controle. Misbruik moet niet mogelijk zijn om te maken. Be- rusting zou moeten plaatsvinden in string ... Het is allemaal gedaan. 

 En dat is de taak van toekomstige generaties. Als we in staat zijn om een ​​liefde voor het leven en de illusie wekt bij te dragen aan deze algemene verbetering in de wereld.

No hay comentarios:

Publicar un comentario